Поддръжката е ключът към доброто представяне и е фактор за качество, безопасност, зачитане на крайните срокове и производителността.

Всъщност е от съществено значение за минимизиране на проблемите с вашите производствени инструменти.

Ето защо КИТТНЕР ви предлага персонализирани решения за поддръжка (договор за поддръжка), които отговарят на вашите нужди:

 

Дистанционна поддръжка чрез телефон и/или онлайн връзка с оборудването

С нашата отдалечена подкрепа ние можем да ви предоставим помощ 24/7 за отговори на вашите технически въпроси, отнасящи се до нашето оборудване или решаване на спешни въпроси. Ние можем да осигурим в нашето оборудване иновативни решения за бърз мониторинг на процеса и разрешаване на проблемите само чрез интернет връзка. Имаме предварително подготвени процедури за бързо локализиране на проблемите.

Коригираща поддръжка, за да ви помогне възможно най-скоро

С подписания договор за поддръжка, вашите изисквания за ремонт имат най-висок приоритет. Нашият екип ще бъде с вас в рамките на 24 часа, както и времето за пътуване.

Превантивна поддръжка за удължаване живота на вашите машини

Нашето превантивно редовно обслужване и поддръжка на оборудването гарантира, че са извършени необходимите ремонти и технически дефекти, преди да настъпят аварии. Това означава, че избягвате скъпи ремонти и престой, а линията ви запазва стойност за по-дълъг период от време.

Гаранционни разширения на вашето оборудване

С подписания договор за поддръжка ние можем да Ви предложим разширяване на гаранцията за оборудване. Удължаването на гаранцията е свързано с добро обучение, осигурено от нашите специалисти и правилна поддръжка от страна на клиента, препоръчано в ръководството за експлоатация.

Наличност на резервни части на склад

За да се сведе до минимум времето на престой, се изисква клиентът да има кратък списък на бързо износващите се части като комплект за поддръжка за смяна на склад. Можем да Ви предложим наличност в склада и доставката на необходимите части, в рамките на 48 часа след поръчката (от понеделник до петък).

 

Договорът за поддръжка на КИТТНЕР е оптимално решение за запазване на безопасността, наличността и стойността на вашето оборудване.

 

Нашите оторизирани, квалифицирани и редовно обучени специалисти ще се грижат за надеждната работа на вашето оборудване.

 

 

Можете да се свържете с нас на:

Тел.: +359 895 571 385

E-mail: service(at)kittnerbg.com