ХИГИЕННИ СТАНЦИИ ЗА ПЕРСОНАЛ

Kакто вече знаете Kоронавирус  (Covid-19) се  разпространява по целия свят. Всяка страна предприема  мерки, за да защити максимално своите граждани.  В Киттнер са въведени допълнителни процедури за хигиена на персонала, за почистване и дезинфекция на производствените и офисните площи, с цел превенция и безопасна работна среда.

Hygiene station for personnel

Мерките, които служителите следват включват:

 • Повишена хигиена – измиване и дезинфекция на ръцете
 • Избягване на близки контакти
 • Използване на лични предпазни ръкавици и маски
 • Етикет при кашлица и кихане
 • Почистване и дезинфекция на офисните и производствените площи
 • Избягване обществения транспорт
 • Насърчаване на служители да работят дистанционно

За предприятията от хранително-вкусовата  индустрия, темата за високо ниво на хигиена е ежедневие. Работата им, и преди кризата с Коронавирус, също беше свързана със стриктни правила на дезинфекция и почистване и високи изисквания за безопасност на производство. Трудностите, които се появяват сега, са основно със спазването на предписанията за избягване струпването на хора при влизане или излизане в производствени предприятия, хранителни вериги, банки и други обекти.

Процедурите по хигиената на персонала и контрол върху достъпа са от решаващо значение за ограничаване разпространението на Covid-19. Хигиенните шлюзове и дезинфектори, които Киттнер произвежда  изпълняват ролята на контролиран достъп  с възможност за преминаване на един човек, след задължително измиване или дезинфекция на ръцете. Така се ограничава  възможността за попадане на инфекция в работните и търговските помещения. Въпреки, че алкохолната дезинфекция е бърз и лесен начин за почистване, тя не е ефективна, ако ръцете са замърсени. Съществуват дейности, при които първо ръцете трябва да бъдат измити със сапун и топла вода. Когато се използва правилно, хигиенната станция контролира струпването на повече хора и дава възможност помещението да се раздели на чиста и мръсна зона, по изискванията на HACCP. Едно ефективно решение, което комбинира почистване и контролиран достъп.

Можете да изберете подходящ хигиенен шлюз според санитарните изисквания, дейността и броя на служителите или посетителите на Вашата компания:

 • за измиване и дезинфекция на ръц
 • за измиване на подметки и ботуши
 • за измиване и дезинфекция на ръце и подметк

За допълнителни продукти, разгледайте нашият сайт, секция Хигиенно оборудване.

На фокус:

Дезинфектор за ръце (Art.-Nr. 2141107)

 • Hands Disinfection Unit photocells

Проектиран, за да осигури лесна дезинфекция на ръцете, преди влизане  в чиста зона. Хигиенната станция е достъпна от двете страни. Фотоклетки засичат едновременно поставяне на двете ръци в дезинфекционните отвори и стартират дезинфекцията. Възможен подов или стенен монтаж.

Дезинфектор за ръце с турникет (Art.-Nr. 2142105)

Hand Disinfection Turnstile personnel

Създаден, за да осигури дезинфекция на ръцете, преди турникет-контролирано влизане в чиста зона. Хигиенната станция е достъпна само от едната страна. Възможен е подов или стенен монтаж.

Дезинфектор с измиваща зона и турникет (Art.-Nr. 2144101)

Hand Washing and Disinfection for personnel with Turnstile

Създаден, за да осигури последователно измиване и безконтактна дезинфекция на двете ръце преди турникет-контролирано влизане в чиста зона. Моделът е предвиден за преминаване в една посока. Монтажът може да бъде направен на под или стена.

Хигиенна станция за дезинфекция на ръце и подметки с турникет (Art.-Nr.2162233)

Предназначена за дезинфекциране на подметки на обувки, сабо или ботуши и дезинфекция на ръце при преминаване през хигиенната станция. Едновременното поставяне на ръцете в дезинфекционната отвори активира двете фотоклетки и стартира процеса на дезинфекция. На платформата е разположен резервоар с дезинфектант за подметките, последван от зона за отцеждане. След като дезинфекцията на ръце приключи, кръстът, който служи като бариера, се освобождава автоматично. Моделът е предвиден за преминаване в двете посоки. Стандартното изпълнение разполага с четири дюзи и соленоиден клапан за минимална консумация на дезинфектант.

Корпусът на всички хигиенни шлюзове е изработен изцяло от неръждаема стомана, материал №: 1.4301.  Оборудването отговаря на високите европейски изисквания и наредбите на ЕС и USDA.

Поради повишеното търсене, фирма Киттнер увеличава складовите си наличности на хигиенната техника за персонал.

Попитайте за цена!